Dogradnja i rekonstrukcija obrtno-tehničke škole Split

datum: Lipanj 2023

Projekt uključuje dogradnju i rekonstrukciju Obrtno-tehničke škole Split u sklopu projekta Regionalnog centra kompetencije u sektoru elektrotehnike i informatike. 3. kolovoza 2023. godine sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisan je Ugovor o građenju. Vrijednost ugovora je 4.062.442,48 EUR bez PDV-a, a predviđeni rok izgradnje 01. lipnja 2024.