Završena gradnja pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina Pivac II

datum: Rujan 2023

Lokacija projekta nalazi se u Ravči pored Vrgorca, te je dio većeg kompleksa „složene građevine“.  


Pogon za proizvodnju pršuta i drugih suhomesnatih proizvoda Pivac I izgrađen je 2019. godine, a pogon za preradu mesa i mesnih prerađevina Pivac II izgrađen 2023. godine. Ukupna površina novog pogona je oko 35.000,00 m2.