Garaža - Trg Poljana u Šibeniku

Trg Poljana užurbano je središte u srcu grada Šibenika. U sklopu ovog projekta izgrađena je podzemna garaža ukupne tlocrtne površine 10.911,45 m2 na tri nivoa. Ukupno je izgrađeno 256 parkirnih mjesta te prateća trafostanica. Trg je konceptualno aktiviran plohom s horizontalnim smjerovima kretanja pod utjecajem svakodnevnog života. Uz gradsku knjižnicu izgrađen je segment pristupnog mosta i platforme iznad kule u funkciji prezentacije arheologije sa hortikulturnim uređenjem. Na plohi trga se nalaze dva manja izgrađena paviljona.

Projektni detalji

Namjena: garaža - trg

Investitor: Grad Šibenik

Završetak radova i otvaranje objekta dogodilo se u lipnju 2020. godine.