Smještajna građevina "Vukovar"

Izvršena je izgradnja smještajne građevine VUKOVAR na HVU Dr. Franjo Tuđman.

Izgrađen je novi objekt visine P+15, cca 59m, tlocrtne dimenzija cca 20.0 x 20.0 m sa nosivom AB fasadom i središnjom nosivom AB jezgrom. Tlocrtno bazu čini blago zaobljeni kvadrat promjenjivih dimenzija po etažama (najširi oko sredine, a najuži na dnu i vrhu građevine.

Projektni detalji

Namjena zgrade: Smještajna građevina s 89 smještajnih jedinica

Investitor: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Površina objekta: 2.586,00 m2

Radovi su dovršeni 2020. godine