Opća bolnica Zabok

Uspješno je završena izgradnja nove zgrade Opće bolnice Zabok i dogradnja dnevne bolnice na lokaciji Bračak. Nova zgrada sastoji se od podruma, prizemlja i četiri etaže. Ovaj projekt proširenja imao je za cilj poboljšati objekte i usluge koje pruža bolnica. Ovi objekti nesumnjivo će doprinijeti poboljšanju ukupnog zdravstvenog iskustva i za pacijente i za osoblje. Završetkom ovog projekta Opća bolnica Zabok sada je opremljena suvremenom infrastrukturom koja zadovoljava rastuće potrebe zajednice.

Projektni detalji

Namjena zgrada: opća i dnevna bolnica

Investitor: Opća bolnica Zabok

Površina objekta: 32.600 m2

Radovi su dovršeni 2006. godine.